ધો.12 સાયન્સનું 81.89% પરિણામ

ગુજરાત બોર્ડના ધો-12 સાયન્સનું 81.89 ટકા પરિણામ જાહેર થયું છે. માર્ચમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહના ચોથા સેમેન્સટમાં રાજ્યમાં કુલ 1,38,727 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી જેમાંથી 1,13,598 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. 98.77 ટકા સાથે ગોંડલ સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર બન્યું છે.

-વિદ્યાર્થીઓનું 82.06 ટકા જ્યારે વિદ્યાર્થિનીઓનું 81.60 ટકા પરિણામ
-ગોડલ 98.77 ટકા સાથે સૌથી પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર
-સિલવાસા 39.09 ટકા સાથે સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર
-સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો બોટાદ-94.02 ટકા
-સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો છોટા ઉદેપુર-51.54 ટકા
-100 ટકા પરિણામ ધરાવતી શાળઓની સંખ્યા-118
-10 ટકા ઓછું પરિણામ ધરાવતી શાળાઓની સંખ્યા-44
-અંગ્રેજી માધ્યમના ઉમેદવારોની પરિણામની ટકાવારી-84.87 ટકા
-ગુજરાતી માધ્યમના ઉમેદવારોની પરિણાની ટકાવારી-81.61 ટકા

Gujarati News ,news in gujarati , Sports News in Gujarati , Bollywood News in Gujarati , Gujarat News સાથે જોડાયેલા અન્ય અપડેટ જાણવા માટે અમને Facebook અને instagram પર ફોલો કરો

Leave a Comment

Powered By Indic IME