રાજ્યપાલ ઓ.પી. કોહલીએ GST ખરડાને બહાલી આપી, રાજ્યમાં પહેલી જુલાઈથી GSTનો અમલ

ગુજરાતના રાજ્યપાલે જીએસટી ખરડાને મંજૂરી આપી છે. 9 મેને મંગળવારના રોજ જીએસટીનો ખરડો ગુજરાત વિધાનસભામાં સર્વાનુમતે પસાર થયો હતો. જે ખરડાને રાજ્યપાલ ઓ. પી. કોહલીએ મંજૂરીની મ્હોર મારી દીધી છે, જેથી હવે રાજ્યમાં પહેલી જુલાઈથી જીએસટીના અમલના માર્ગ મોકળો થયો છે.

ગુજરાત વિધાનસભામાં 9 મેના રોજ 2017ના (1) વિધેયક ક્રમાંક 25 સન 2017નું ગુજરાત ગુડઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિધેયક (2) વિધેયક ક્રમાંક 26 સન 2017નું ગુજરાત મૂલ્યવર્ધિત વેરા(સુધારા) વિધેયક તથા (3) વિધેયક ક્રમાંક 27 સન 2017નું ગુજરાત સ્થાનિક સત્તામંડળ કાયદા(સુધારા) વિધેયક સર્વાનુમતે પસાર થયા હતા. નાણાંપ્રધાન નિતીનભાઈ પટેલે જીએસટી બિલની સાથે તેને સંલગ્ન બે બિલ વિધાનસભાના ટેબલ પર રજૂ કર્યા હતા. તે બિલ પરની ચર્ચાને અંતે આ ત્રણેય સુધારા વિધેયક પસાર થયા હતા.

Gujarati News ,news in gujarati , Sports News in Gujarati , Bollywood News in Gujarati , Gujarat News સાથે જોડાયેલા અન્ય અપડેટ જાણવા માટે અમને Facebook અને instagram પર ફોલો કરો

Leave a Comment

Powered By Indic IME